Tầm nhìn:

Trung Tâm Dược học lâm sàng và Kinh tế y tế là một trung tâm nghiên cứu xuất sắc (COE) được thành lập ngày 27/09/2017.

Trung Tâm Dược học lâm sàng và Kinh tế y tế mong muốn phụng sự hỗ trợ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ y tế nói chung, các dược sĩ đang hoạt động trong chuỗi cung ứng dược phẩm và hoạt động giáo dục đào tạo cho sinh viên Dược, thông qua việc tạo ra môi trường kết nối Trường – viện/ trung tâm – doanh nghiệp/ bệnh viện. Trung tâm triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược lâm sàng và kinh tế y tế với mong muốn góp phần làm chuỗi cung ứng dược phẩm và chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn. Ngoài ra trung tâm sẽ thực hiện các nghiên cứu về huấn luyện kỹ năng, tổ chức hội thảo/ hội nghị góp phần phát triển nguồn nhân lực tham gia trong chuỗi cung ứng dược phẩm và chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe

Sứ mệnh:

Trung tâm Dược học lâm sàng và Kinh tế y tế sẽ thực hiện sứ mệnh, nghiên cứu thực hành dược lâm sàng, chăm sóc dược, huấn luyện kỹ năng, tổ chức hội thảo/ hội nghị và chuyển giao công nghệ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực dược nói riêng và nhân lực y tế nói chung tham gia hoạt động của chuỗi cung ứng dược phẩm và chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe. Trung tâm sẽ phối hợp với tất cả các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các nghiên cứu về dược học lâm sàng và kinh tế y tế trở thành một trung tâm nghiên cứu  xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển y tế.

Giá trị:

Giá trị cốt lõi của Trung tâm nghiên cứu xuất sắc Dược học lâm sàng và kinh tế y tế:

HIỆU QUẢ – AN TOÀN – KINH TẾ