CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN: Tiền mặc hoặc chuyển khoản

THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT:
Trung tâm Dược học lâm sàng và Kinh tế Y tế:
Địa chỉ: 04, đường số 03, phường 10, quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0374267350

THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN:
Ngân hàng: NH TM CP Ngoại thương Việt Nam – CN Hồ Chí Minh
Tài khoản: 0071001198696
Chủ tài khoản: Trung Tâm Dược học lâm sàng và Kinh tế Y tế