CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI TRẢ DỊCH VỤ

Chính sách bảo hành và đổi trả được thự hiện nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đó còn thời hạn bảo hành và đổi trả được tính dựa trên các điều khoản theo hợp đồng đã ký trên từng sản phẩm hoặc dịch vụ khi mua bán hoặc chuyển giao công nghệ.